پروژه نورپردازی دفتر اداری کارگزاری مفید- تهران

پروژه نورپردازی دفتر اداری کارگزاری مفید- تهران


توضیحات

در پروژه گروه رایانه تدبیرپردازی وابسته به کارگزاری مفید، با استفاده از چراغ خطی روکار برش ۶ و با در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی گروه معماری و کارفرما، تمامی چراغ‌ها توسط کارشناسان نصب اکووات به صورت دقیق نصب شده است.

طراحی و ساخت چراغ‌های خطی با توجه به نقشه اجرایی مهندسین معمار پروژه و با در نظر گرفتن نیازهای اصلی آن انجام شده و از اولین مرحله ساخت، تمامی جزییات در نظر گرفته شد تا روشنایی نهایی به بهترین شکل مطابق با طراحی ابتدایی تامین شود.

محصولات استفاده شده در پروژه کارگزاری مفید


به سبد خرید شما اضافه شد:
پرداخت