5 نقطه ضعف چراغ‌های DOB (چرا دیگر از DOBها استفاده نمی‌شود؟)