پروژه نورپردازی دفتر اداری ابزار آروا – تهران

پروژه نورپردازی دفتر اداری ابزار آروا – تهران


توضیحات

در این پروژه نورپردازی، چراغ خطی اکووات با توجه به نیاز پروژه و سلیقه کارفرما، به صورت L شکل از دیوار به سقف، به صورت خط مستقیم I شکل و چراغ خطی مستطیلی استفاده شده است.


به سبد خرید شما اضافه شد:
پرداخت