استخدام کمک حسابدار

بنر صفحه درباره ما - اکووات

استخدام کمک حسابدار

توانمندی‌های مورد نیاز

  • دارای روحیه کار تیمی
  • امین و صبور
  • آموزش پذیر
  • مسئولیت پذیر
  • دقت بالا
  • آشنایی نسبی با ویندوز و ICDL

(تمامی مهارت‌های دیگر آموزش داده می‌شود)

ارسال رزومه    میزان سابقه کاری: